Avís Legal

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L.

Domicili fiscal:
Ctra. Corbera, Km 1.3
08756 La Palma de Cervelló
93 672 09 14
info@restaurantamarena.com
B-10704773

L’accés al lloc web www.restaurantamarena.com de RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. implica l’acceptació de totes les condicions següents:

Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, texts, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favors de RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. Quedant, per tant, totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L.

Contingut de la Web

RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Actualització i modificació de la pàgina Web

RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc Web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possible danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’erros, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (L.O.P.D.)

RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc Web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posades en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d’enviaments al correu electrònic info@restaurantamarena.com que apareix com a contacte, en estricte compliment amb el preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L. o a l’adreça de correu electrònic assenyalada com a contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència “DADES PERSONALS” i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

Les dades registrades podrien ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre altres activitats.

Si s’escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat no manifesten res al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “BAIXA DADES PERSONALS”.

© Tots els drets reservats: RESTAURANT AMARENA LA PALMA, S.L.

Facebook logo
Instagram logo
Whatsapp logo

HORARI

Dilluns tancat

Dimarts a diumenge
13h – 15.30h

Divendres i dissabte
13h – 15.30h / 20h – 22.30h

* cal fer reserva els caps de setmana

CONTACTE

  • Carretera de Corbera, Km 1,3 , La Palma de Cervelló
  • 663 703 204
  • 93 672 09 14
  • info@restaurantamarena.com
© 2023 Restaurant Amarena
Desenvolupament web
Xavier Lopez Reynau